Kansli

Adress: Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm
Telefon, växel: 08-407 18 00
e-post: adm@musikaliskaakademien.se
Bankgiro: 5366-9586
Organisationsnummer: 802010-1310

Tomas Löndahl

Fredrik Wetterqvist
Ständig sekreterare | Permanent Secretary
Telefon: 0708-89 55 84
fredrik.wetterqvist(a)musikaliskaakademien.se

Anna Ingvarsdóttir Cronström
Akademiadministratör/Ständige sekreterarens assistent |
Academy Administrator/Assistant to Permanent Secretary

Telefon: 08-407 18 02
anna.cronstrom(a)musikaliskaakademien.se

Pia Bygdéus
Forskningssekreterare | Research Secretary
Telefon: 0734-457642
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se

Susanne Fåhraeus
Stipendieassistent | Scholarship Assistant
Telefon: 08-407 18 13
susanne.fahraeus(a)musikaliskaakademien.se

Ann-Charlotte Hell
Verksamhetsledare Levande musikarv |
Director Swedish Musical Heritage

Telefon: 08-407 18 20
ann-charlotte.hell(a)musikaliskaakademien.se

Åse Johansson kamrerare

Lotta Johansson
Intendent Alfvéngården
Telefon: 070-728 04 11
info(a)alfvengarden.se

Åse Johansson
Kamrerare | Chief Financial Officer
Telefon: 076-525 18 11
ase.johansson(a)musikaliskaakademien.se

Josefin Kahraman
Producent | Producer Unga tankar om musik
Telefon: 073-718 91 83
josefin.kahraman(a)musikaliskaakademien.se

Edward Klingspor
Redaktör Levande Musikarv |
Text E
ditor Swedish Musical Heritage
edward.klingspor(a)musikaliskaakademien.se

Anders Lagerqvist
vik. Producent / Producer
Deltid / Part Time
anders.lagerqvist(a)musikaliskaakademien.se

Emilie Levinsson
Ekonomiadministratör | Financial administrator
Telefon: 076 525 18 12
emilie.levinsson(a)musikaliskaakademien.se

Elisabeth Midhamre
Kamrerare | Chief Financial Officer
elisabeth.midhamre(a)musikaliskaakademien.se

Lina Nilsson
Stipendiehandläggare /
Scholarship Administrator
Tel 08-407 18 08
lina.nilsson(a)musikaliskaakademien.se

Ulrika Lind
Projektledare Sjungande barn | Project leader Children singing
Telefon: 076-788 28 53
ulrika.lind(a)musikaliskaakademien.se

Max Låke
Verksamhetsledare Unga tankar om musik | Director UTOM
Telefon: 08-407 18 07, Mobil: 0765-25 18 07
max.lake(a)musikaliskaakademien.se

Camilla Ringvall
Vaktmästare | Caretaker
Telefon: 08-407 18 05
camilla.ringvall(a)musikaliskaakademien.se

Karin Starck
Projektkoordinator Sjungande barn | Project coordinator
Children singing
karin.starck(a)musikaliskaakademien.se

Elias Söderström Aupeix
Kommunikatör Unga tankar om musik | Communicator UTOM
Telefon: 08-407 18 10
elias.soderstrom-aupeix(a)ungatankarommusik.se

Lova Wallerö
Press- och kommunikationsansvarig |
Communications manager

Telefon: 070-763 05 65
lova.wallero(a)musikaliskaakademien.se