Unga tankar om musik

Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter.

UTOM består av unga musikpersonligheter som har insett att musiklivet en vacker dag kommer att vila på deras axlar. Verksamhetens kärna är att unga yrkesverksamma från alla genrer möts, utvecklas och tillsammans arbetar för framtidens inkluderande, utmanande, toleran ta och djärva kulturklimat. Medlemmarna är mellan 25 och 40 år och väljs in på ett fyraårigt mandat.

Unga tankar om musik har sin organisatoriska hemvist hos Kungl. Musikaliska Akademien.

Läs mer på UTOM:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:
Max Låke, verksamhetsledare
max.lake@ungatankarommmusik-se