Ledamöter sedan 1771

Här kan du söka information om samtliga ledamöter i Kungl. Musikaliska Akademien.
1996 publicerades akademiens jubileumsmatrikel med biografisk information om samtliga ledamöter från 1771 till 1995. Denna databas bygger vidare på detta arbete och kommer att innehålla samtliga ledamöter, inklusive de nu aktiva.