Historik Stiftelsen Saltö

1967 bildade industrimannen Erik Järnåker (1904-1992) Stiftelsen Saltö med syfte att ”bereda inom svenskt musikliv praktiskt, vetenskapligt och pedagogiskt verksamma människor tillfälle till rekreation eller sådant studiearbete eller skapande arbete, som de gynnsamma betingelserna kan stimulera till" (citat ur Stiftelseurkunden). Detta skedde i det som kom att kallas Saltögården. Den ytterst musikintresserade Erik Järnåker, vår kanske störst mecenat på musikområdet, instiftade även Stråkintrumentfonden till minne av sonen Lars som avled i unga år. Stråkinstrumentfonden har en omfattande samling av stråkinstrument som lånas ut till förtjänta stråkmusiker.

2009 omvandlades Stiftelsen Saltö till en ren stipendiestiftelse med uppgift att dela ut stipendier till tonsättare av kammarmusik och stråkmusiker vid landets musikhögskolor. Detta enligt donatorns vilja för det fall att Saltögården inte gick att driva på ett ekonomiskt hållbart sätt inom ramen för stiftelseurkunden. Det är alltså medlen från försäljningen av Saltögården som nu förvaltas så att avkastningen ska kunna användas till stipendier. Saltögårdens drivs vidare av de nya ägarna med en breddad affärsverksamhet; musiken har alltjämt en central plats i den verksamheten (www.saltogarden.se).