Ellika Frisell mottar sitt pris av H.K.H Kronprinsessan Victoria vid akademiens högtidssammankomst 29 november 2021

Ellika Frisell mottar sitt pris av H.K.H Kronprinsessan Victoria vid akademiens högtidssammankomst 29 november 2021. Foto: Felicia Margineanu

Kungl. Musikaliska Akademiens Folkmusikpris

Kungl. Musikaliska Akademiens Folkmusikpris 2021 tilldelas Ellika Frisell

för sitt ”betydande konstnärskap inom folkmusiken i Sverige, både som utövare och pedagog. Frisells konstnärliga och pedagogiska gärning är både djup och vittfamnande. Hon har stått mitt i utvecklingen av svensk folkmusik sedan 1970-talet samt som lärare vid Kungl. Musikhögskolan sedan 1990-talet. Hennes djupt personliga uttryck fortsätter att inspirera generationer av unga folkmusiker.”


Priset är på 100 000 kronor och delas ut vid Akademiens högtidssammankomst.

Kungl. Musikaliska Akademiens Folkmusikpris tilldelas en person eller en ensemble för ett konstnärsskap av stor betydelse för folkmusik i Sverige. I begreppet folkmusik innefattas inhemska och invandrade folkmusiktraditioner i Sverige idag. Priset delas ut för första gången 2015.

Jury Folkmusikpriset 2021: Professor Sven Ahlbäck, Folk- och världsmusiker Ale Möller, Musiker Mikael Marin, Musiker Sofia Berg-Böhm, Musiker Emilia Amper.

Jurygruppen lägger fram förslag på pristagare som Kungl. Musikaliska Akademiens styrelse därefter tar ställning till.


Tidigare pristagare:
2015 Mats Edén
2017 Sofia Berg-Böhm
2019 Väsen

 

Ellika Frisell

Ellika Frisell. Foto: Felicia Margineanu