Litteratur om Franz Berwald

Titlar markerade med * kan beställas från Kungl. Musikaliska Akademien.

Adolf Hillman, Franz Berwald. En biografisk studie. Stockholm, 1920.

Gils Olsson Nordberg, Franz och Mathilde Berwald: Brev och Dagboksblad. Stockholm, 1955.*

Robert Layton, Berwald. Stockholm, 1956 (svenska); Franz Berwald. London, 1959 (engelska).

Franz Berwald. Die Dokumente seines Lebens (huvudred.Erling Lomnäs). Kassel etc., 1979. (Innehåller en utförligare litteraturförteckning.)*

Ingvar Andersson, Franz Berwald, 1-2. Stockholm, 1970; del 1 i 2. uppl. Stockholm, 1996.

Jan Lennart Höglund, Franz Berwald, tonsättare, ortoped, glasbruksdisponent. Ett liv – en konst. Stockholm, 1996. (Levereras med CD.)*

Berwald-Studien. Referate des Berwald-Symposions, Stockholm 1996; Berwald Studies. Papers from the Berwald Symposium, Stockholm 1996 (red. Hans Åstrand). Stockholm, 2001. (Innehåller även en utförlig diskografi.)*

Owe Ander, ”Svenska sinfoni-författares karaktäristiska orkester-egendomligheter”. Aspekter på instrumentations-, orkestrerings- och satstekniken i Berwalds, Lindblads och Normans symfonier. Diss. Stockholm, 2000.

Erling Lomnäs, Franz Berwalds Estrella de Soria. Verkhistorik. Källor. Edition av libretto och överblivna nottexter. Diss. Stockholm, 2004.

Franz Berwald. Ett liv – en konst.

Franz Berwald. Ett liv – en konst.

Berwald-Studien

Berwald-Studien