Rosenborg-Gehrmans studiestipendium

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 genom en donation av musikförläggare Einar Rosenborg och hans maka Inge Bahnson-Rosenborg. Förutom att genom Gehrmans Musikförlag ab främja utgivningen av värdefull svensk musik utdelar stiftelsen en rad stipendier och bidrag till olika ändamål.

Studiestipendiet tilldelas en svensk musikstuderande inom det vokala eller instrumentala området som visat en begåvning utöver det vanliga, och som befinner sig i ett viktigt stadium i sin utbildning. Företräde ges åt den som visat påfallande intresse för svensk musik. Stiftelsen utser stipendiat efter förslag från ordföranden i respektive expertjury för ansökningar till Akademiens stipendier för högre musikstudier.

2020 års stipenium på 150 000 kronor tilldelas pianisten Klara Andersson

Kungl. Musikaliska Akademins stipendiejury skriver:

"Klara Andersson imponerade stort med sitt enkla, klangsköna och chosefria pianospel. Hon framförde musik av Beethoven och Skrjabin med stor virtuositet och ett ytterst poetiskt föredrag. Juryn var helt enig om att detta är en framtida artist med unika kvalitéer".


Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00