Information gällande obligatoriska verk för 2023 års provspelningar uppdateras under våren

Nationella stipendier

Du ska framföra två (eller flera) verk/delar av verk representerande skilda stilarter och karaktär. Ett av dessa verk kan vara obligatoriskt, se information nedan.

Observera vikten av repertoarbredd och att sökande inte bör spela samma stycke två år i rad.


 

 

Obligatoriska verk för 2022 var:


Sång (klassisk)

Ett svenskt verk:
Valfritt verk - dock ej mer än 50 år gammalt - av svensk tonsättare.

Piano (klassiskt)

15 min solospel + 5 min obligatorisk kammarmusik.

Haydn/Mozart/Beethoven:
Valfri wienklassisk solosats av någon av dessa tonsättare.

Obligatorisk kammarmusikdel för piano:
Amanda Maier-Röntgen:
Violinsonat i h-moll - sats 2, Andantino
(Violinist finns tillgänglig vid kammarmusikprovet.)

Violin (klassisk)

J.S. Bach:
Valfri sats ur Solosonater/partitor.

Viola (klassisk)

J.S. Bach:
Valfri sats ur Solosonater/partitor. (Ej cellosviterna)

Cello (klassisk)

Hans Eklund:
"Per Violoncello" - Sats 1+2 eller sats 3+4.

Kontrabas (klassisk)

Tor Aulin:
"Idyll" ur Fyra Akvareller (arr. av Entcho Radoukanov.)

Noter (kan spelas på uppstämd eller normalstämd bas):

Aulin Idyll Kontrabas Pdf, 160.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Aulin Idyll piano normalstämning Pdf, 367.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Aulin Idyll piano solostämning Pdf, 363.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Jazz

Solo/Solointroduktion:

Ett valfritt solostycke, alternativt längre solointroduktion som går över i ensemble, om minst 4 minuter. Användandet av live-elektronik (loopar och effekter som används i realtid under framförandet) är tillåtet. Ej tillåtet att använda förinspelad bakgrund (playback/play a-long). Solodelen skal ingå i den totala provspelningstiden som är 12-15min.

Dirigering kör

För genomdrag: Oskar Lindberg: "Pingst"

För instudering: Jaakko Mäntyjärvi: "Canticum calamitatis maritimae"

Dirigering orkester

För genomdrag: Gustav Holst: FIRST SUITE in E flat op.28, No 1, sats II "Intermezzo"

För instudering: Paul Hindemith: KONZERTMUSIK FÜR BLASORCHESTER op. 41 (se utskickat mejl för specificering)

Orkester: Blåsarsymfonikerna

Besättning: Se utskickat mejl

Har ni frågor, vänligen kontakta:

Lina Nilsson
08-407 18 08
lina.nilsson@musikaliskaakademien.se