Ingvar Lidholm-priset

Ingvar Lidholm

Priset delades ut 2011-2016 och ersattes tillsammans med Kungl. Musikaliska Akademiens tonsättarpris till Bo Wallners minne 2017 av Kungl. Musikaliska Akademiens Tonsättarpris

Priset instiftades av Kungl. Musikaliska Akademien till Ingvar Lidholms 90-årsdag och tilldelades en svensk tonsättare eller annan musikperson som i Ingvar Lidholms anda på ett utmärkande sätt verkat för den nya musiken.

2016 Marie Samuelsson
2013 Thomas Jennefelt
2011 Daniel Börtz