Ann-Marie Nilsson mottar sitt diplom av H.K.H Kronprinsessan Victoria på akademiens högtidssammankomst 29 november 2021

Ann-Marie Nilsson mottar sitt diplom av H.K.H Kronprinsessan Victoria på akademiens högtidssammankomst 29 november 2021

Harald Göranssons Stipendiefond

Harald Göransson-stipendiet utdelas av Akademien efter skriftlig ansökan.
Stipendiet har till syfte att stödja musikvetenskaplig forskning rörande kyrkomusik, främst svensk. Stipendiet utdelas vartannat år (ojämna år).

Ann-Marie Nilsson tilldelas Harald Göranssonstipendiet för musikvetenskaplig forskning om 22 000 kr för banbrytande och omfattande studier i kyrklig musik från svensk medeltid. Hon har även gjort en viktig insats som förmedlare och folkbildare, och inom de internationella nätverken för liturgihistorisk forskning.

2019 Christina Ekström
2017 Anders Dillmar
2015 Per Högberg
2013 Mattias Lundberg
2011 Folke Bohlin
2009 Karin Strinnholm Lagergren
2007 Sverker Jullander
2005 Anders Dillmar

Kontakt:
Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 12