Ann-Marie Nilsson mottar sitt diplom av H.K.H Kronprinsessan Victoria på akademiens högtidssammankomst 29 november 2021

Ann-Marie Nilsson mottar sitt diplom av H.K.H Kronprinsessan Victoria på akademiens högtidssammankomst 29 november 2021

Harald Göranssons Stipendiefond

Harald Göransson-stipendiet utdelas av Akademien efter skriftlig ansökan.
Stipendiet har till syfte att stödja musikvetenskaplig forskning rörande kyrkomusik, främst svensk. Stipendiet utdelas vartannat år (ojämna år).

Ann-Marie Nilsson tilldelas Harald Göranssonstipendiet för musikvetenskaplig forskning om 22 000 kr för banbrytande och omfattande studier i kyrklig musik från svensk medeltid. Hon har även gjort en viktig insats som förmedlare och folkbildare, och inom de internationella nätverken för liturgihistorisk forskning.

2021 Ann-Marie Nilsson
2019 Christina Ekström
2017 Anders Dillmar
2015 Per Högberg
2013 Mattias Lundberg
2011 Folke Bohlin
2009 Karin Strinnholm Lagergren
2007 Sverker Jullander
2005 Anders Dillmar

Kontakt:
Pia Bygdéus
Forskningssekreterare
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se
0734-457642