Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning, från vänster: Patrick Jovell, Lennart Gruvstedt, Margareta Jersild, Maria Ringsén, Annika Josefsson och Carl Holmgren. Foto: Felicia Margineanu

Harald Göranssons Stipendiefond

Harald Göransson-stipendiet utdelas av Akademien efter skriftlig ansökan.
Stipendiet har till syfte att stödja musikvetenskaplig forskning rörande kyrkomusik, främst svensk. Stipendiet utdelas vartannat år (ojämna år).

2023 års Harald Göransson-stipendium tilldelas docent Margareta Jersild för hennes forskning kring folkliga koralmelodier och koralsång, främst i Sverige men även i Estland och Ukraina. Margareta Jersilds forskning kombinerar musiketnologiska och musikanalytiska perspektiv. Hon har publicerat ett stort antal artiklar och bokkapitel i ämnet och är en av de två författarna till boken Folklig koralsång, en undersökning av nära 600 folkliga koralmelodier, som kan ses som ett standardverk inom området.

 

2023 Margareta Jersild
2021 Ann-Marie Nilsson
2019 Christina Ekström
2017 Anders Dillmar
2015 Per Högberg
2013 Mattias Lundberg
2011 Folke Bohlin
2009 Karin Strinnholm Lagergren
2007 Sverker Jullander
2005 Anders Dillmar

Kontakt:
Pia Bygdéus
Forskningssekreterare
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se
0734-457642