Ändamål

Din gåva hjälper oss i vårt arbete för det svenska musiklivet. Alla gåvor är välkomna – stora som små. Vill du diskutera ett särskilt ändamål eller projekt som mottagare av din gåva, eller vill du donera en större summa pengar, så är du mycket välkommen att kontakta oss på adm@musikaliskaakademien.se

Gör så här:

För donationer använder du Kungl. Musikaliska Akademiens
Bankgiro 5366-9586.

Ditt bidrag kan exempelvis stödja musiklivet inom följande områden:

Stöd unga musiker

Stöd unga musiker

Kungl. Musikaliska Akademien delar årligen ut ett stort antal stipendier till unga musikstuderande och unga musiker i början av karriären. Inte sällan är dessa stipendier av avgörande betydelse för möjligheten att studera på en högre nivå och lägga grunden för ett yrkesliv som professionell musiker eller sångare. Du kan bidra till detta långsiktigt viktiga arbete!

Akademien arrangerar också ett flertal tävlingar som syftar till att stötta unga musiker i början av sina karriärer och mottar donationer från privatpersoner och stiftelser som stöd till detta arbete, för bland annat prissummor.

Här kan du läsa mer om stipendier och tävlingar riktade till unga. Länk till annan webbplats.

Stöd Levande musikarv

Stöd Levande musikarv

Levande musikarv tillgängliggör den dolda svenska musikskatten och gör den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. Genom Levande musikarv blir musik från flera århundraden fritt tillgänglig för musiker både i Sverige och utomlands. Du kan bidra till detta viktiga kulturarv!

Läs mer om Levande musikarv här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd Sjungande barn

Stöd Sjungande barn

Sjungande barn är en landsomfattande rörelse på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien. Målet är alla barns rätt till sin röst genom tal och sång, med sången som klingande redskap för att minska utanförskap, motverka rasism, stärka psykisk hälsa och öka respekten för musikämnet i skolan.

Det sjungs allt mindre i svenska skolor och det vill vi ändra på! Du kan bidra till att bevara Sverige som en sjungande nation.

Läs mer om Sjungande barn här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sjungande barn har ett eget swishnummer: 1234519872

Stöd Alfvéngården

Stöd Alfvéngården

I idylliska byn Tibble utanför Leksand bodde tonsättaren Hugo Alfvén, av många ansedd som Sveriges främsta nationalromantiska tonsättare. Detta unika tonsättarhem byggdes tack vare en generös donation av svenska folket och stod färdigt 1945 för Hugo Alfvén och hans fru Karin Alfvén.

I enlighet med Hugo Alfvéns testamente förvaltar Kungl. Musikaliska Akademien Alfvéngården och verkar för att erbjuda en inspirerande och levande konstnärsmiljö. Detta viktiga kulturarv är öppet för besökare sommartid, men även under vinterhalvåret är förbokade besök välkomna, allt för att sprida och bevara Hugo Alfvéns konstnärsgärning för svenskt kulturarv och musik.

Ekonomiska bidrag möjliggör bevarande och vård av Alfvéngården och satsningar på unga musiker och sångare från såväl regionen som hela landet.

Läs mer om Alfvéngården här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd Unga tankar om musik

Stöd Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM)

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter.

I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare. Vill du bidra till UTOMs nyskapande arbete?

Läs mer om UTOM här. Länk till annan webbplats.


Kungl. Musikaliska Akademiens logga


Stöd musiken!
Kungl. Musikaliska Akademien
Bankgiro: 5366-9586