Tävlingsregler

Solistpriset är en nationell tävling för sångare och instrumentalister. Syftet med tävlingen är att presentera några av Sveriges mest framstående yngre musiker för en större publik. Tävlingen avser konstmusikområdet och står öppen för sångare och instrumentalister som deltar i Kungl. Musikaliska Akademiens nationella stipendieprov.

Solistpriset genomförs i samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien, Sveriges Radio/Berwaldhallen, Göteborgs Symfoniker, Musik i Syd samt Inge och Einar Rosenborgs stiftelse för svensk musik.

Avgörande i tävlingen är de tävlandes konstnärliga insikt, tekniska behärskning samt musikaliska gestaltning och sceniska kommunikationsförmåga. Den sammanvägda bedömningen skall ge vid handen att den slutliga vinnaren har uppenbara förutsättningar och utsikter att kunna hävda sig väl som solist i både svenskt och utländskt musikliv.

Ansökan:

Ansökan var öppen till den 3 maj 2023 och gjordes på ansökningsblanketten till de nationella stipendierna.

Uttagningsomgång till Solistpriset är preliminärt planerad att äga rum i Stockholm den 6-7 november 2023. Final i Stockholm den 13 januari 2024.

Tävlingsregler:

Tävlingsregler Solistpriset 2024 Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Vid uttagningsomgången skall minst ett svenskt verk ingå i den sökandes repertoar. (Gäller inte repertoaren till Finalen.)
Uttagningsomgången kan komma att spelas in.