Carl-Allan Moberg stipendiet

Carl-Allan Mobergs fond för musikvetenskap (CAM-fonden) delar ut stipendier vart tredje år, senaste utdelningen ägde rum 2021 då professorn Håkan Lundström mottog stipendiet.

Håkan Lundström tilldelas Carl-Allan Mobergstipendiet för musikforskning om 20 000 kr för sin banbrytande forskargärning vid Musikhögskolan i Malmö. Parallellt med sin egen forskning utförde han storverk bakom kulisserna, bland annat genom att skapa konstnärliga fakulteten och initiera samt driva forskarskolan i konstnärlig forskning.

Stipendiet kan erhållas efter skriftlig ansökan eller genom förslag, väckta av Akademien eller av Svenska samfundet för musikforskning.


2021 Håkan Lundström
2018 Carl Unander-Scharin
2015 Elisabeth Belgrano och Madeleine Modin
2012 Ruth Tatlow
2009 Tobias Lund
2006 Mathias Boström
2003 Julia Björklund
2002 Anders Dillmar
2001 Anders Edling
2000 Maria Bania och Tomas Löndahl


Kontakt:
Kamreraren
ase.johansson(a)musikaliskaakademien.se