Testamente

Din gåva för framtiden

Ett testamente är en gåva för framtiden. Genom att skriva in Kungl. Musikaliska Akademien i ditt testamente kan ditt engagemang för musiken fortsätta även efter din bortgång.

Du kan ge ett bestämt belopp eller välja att testamentera föremål, värdepapper eller en fastighet. Du kan testamentera hela kvarlåtenskapen eller viss procent av ditt ägande.

Mallar

Nedan finner du tre enkla mallar för testamente. Testamentet måste vara undertecknat av dig och av två samtidigt närvarande vittnen. Tänk på att även ange Akademiens organisationsnummer 802010-1310 i testamentet.

Mall testamente (pdf) Länk till annan webbplats.
Mall testamente makar (pdf) Länk till annan webbplats.
Mall testamente sambo (pdf) Länk till annan webbplats.

Kungl. Musikaliska Akademien


Stöd musiken!
Kungl. Musikaliska Akademien
Bankgiro: 5366-9586