Så här kan du donera

Gåva

Din gåva hjälper oss i vårt arbete för det svenska musiklivet. Alla gåvor är välkomna – stora som små. Vill du diskutera ett särskilt ändamål eller projekt som mottagare av din gåva så är du mycket välkommen att kontakta oss på adm@musikaliskaakademien.se. 
Kungl. Musikaliska Akademiens Bankgiro 5366-9586.

Sjungande barn har ett eget swishnummer för gåvor: 1234519872

Minnesgåva

Hedra en saknad vän genom en minnesgåva till musikens tjänst istället för blommor. Sätt in din gåva på Bankgiro 5366-9586. Ange ditt namn och vem minnesgåvan avser. Eventuell annan information, som till exempel när och var begravningen äger rum kan mejlas till donation@musikaliskaakademien.se

Gratulationsgåva

En fin gåva till musikälskaren som redan har allt. Sätt in din gåva på Bankgiro 5366-9586. Ange ditt namn och vem gratulationsgåvan avser. Eventuell annan information kan mejlas till donation@musikaliskaakademien.se

Aktiegåva

Visste du att du kan skänka din aktieutdelning direkt till musiken? Eftersom du inte betalar vinstskatt när du skänker pengar till Kungl. Musikaliska Akademien, så ökar värdet på din utdelning med 43 procent. Här förklarar vi hur du gör för att skänka din aktieutdelning.

Att skänka sin aktieutdelning är ett smart alternativ till kontantgåvor. Det enda du behöver göra är att fylla i blanketten ’Anmälan om rättighetshavare Pdf, 169.6 kB.’ och kontakta din bank. Blanketten ska vara banken tillhanda senast en vecka före bolagsstämman.

Gör så här:

  • Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du vill donera och om du vill skänka hela aktieutdelningen.
  • Du måste avsäga dig rätten innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. De flesta bolagsstämmor hålls under våren, från februari till maj.
  • Hur du sedan ska agera beror på om du har värdepapperskonto (vp-konto) eller depå, vilket framgår i bankens kontrolluppgift eller årsbesked. Har du ett vp-konto ändrar du mottagare av utdelningen i blanketten ’Anmälan om Rättighetshavare’. Kontakta sedan din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Har du en depå i en bank (eller fondkommissionär) ska du fråga banken hur du ska göra. Är du kund hos Avanza eller Nordnet har du möjlighet att skänka utdelningen direkt via ”din sida” på nätmäklarens webbplats.

Spara bekräftelse på gåvan till deklarationen. Du bör förklara gåvan i deklarationen under ”särskilda upplysningar”.

Mer information hittar du på aktiegavan.se Länk till annan webbplats..

Har du frågor så är du är varmt välkommen att kontakta ansvarig för filantropi och stora donationer, Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare: fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se

Testamente

Ett testamente är en gåva för framtiden. Genom att skriva in Kungl. Musikaliska Akademien i ditt testamente kan ditt engagemang för musiken fortsätta även efter din bortgång.

Du kan ge ett bestämt belopp eller välja att testamentera föremål, värdepapper eller en fastighet. Du kan testamentera hela kvarlåtenskapen eller viss procent av ditt ägande.

Nedan finner du tre enkla mallar för testamente. Testamentet måste vara undertecknat av dig och av två samtidigt närvarande vittnen. Tänk på att även ange Akademiens organisationsnummer 802010-1310 i testamentet.

Mall testamente (pdf) Pdf, 86.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Mall testamente makar (pdf) Pdf, 86.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Mall testamente sambo (pdf) Pdf, 113.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För insättning från utlandet:

BIC IBAN: SE25 6000 0000 0002 1959 4511
SWIFT: HANDSESS

Handelsbanken
Kungsträdgårdsgatan 2
106 70 Stockholm
Sweden

Kontakt

Akademikamreraren
kamrerare@musikaliskaakademien.se

Vid större donationer kontakta ständige sekreteraren
adm@musikaliskaakademien.se