Aktiegåva

Visste du att du kan skänka din aktieutdelning direkt till musiken? Eftersom du inte betalar vinstskatt när du skänker pengar till Kungl. Musikaliska Akademien, så ökar värdet på din utdelning med 43 procent. Här förklarar vi hur du gör för att skänka din aktieutdelning.


Ett smart alternativ

Att skänka sin aktieutdelning är ett smart alternativ till kontantgåvor. Det enda du behöver göra är att fylla i blanketten Anmälan om rättighetshavare Länk till annan webbplats. och kontakta din bank. Blanketten ska vara banken tillhanda senast en vecka före bolagsstämman.


Gör så här:

• Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du vill donera och om du vill skänka hela aktieutdelningen.

• Du måste avsäga dig rätten innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. De flesta bolagsstämmor hålls under våren, från februari till maj.

• Hur du sedan ska agera beror på om du har värdepapperskonto (vp-konto) eller depå, vilket framgår i bankens kontrolluppgift eller årsbesked.

vp-konto: Har du ett vp-konto ändrar du mottagare av utdelningen i blanketten ’Anmälan om Rättighetshavare’. Kontakta sedan din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig.

depå: Har du en depå i en bank (eller fondkommissionär) ska du fråga banken hur du ska göra. Är du kund hos Avanza eller Nordnet har du möjlighet att skänka utdelningen direkt via ”din sida” på nätmäklarens webbplats.


Spara bekräftelse på gåvan till deklarationen. Du bör förklara gåvan i deklarationen under ”särskilda upplysningar”.

Mer information hittar du på www.aktiegavan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor så är du är varmt välkommen att kontakta ansvarig för filantropi och stora donationer, Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare: fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se


Kungl. Musikaliska Akademien


Stöd musiken!
Kungl. Musikaliska Akademien
Bankgiro: 5366-9586