Minnesgåva

Istället för blommor

Hedra en saknad vän genom en minnesgåva till musikens tjänst. En gåva som finns kvar och gör skillnad när blommor och kransar blommat ut. När vi får en minnesgåva skickar vi ett minnesblad till anhörig eller begravningsbyrå med uppgift om vem givaren är och en eventuell personlig hälsning.

Med din minnesgåva bidrar du till att stärka svenskt musikliv.

Sätt in din gåva på Bankgiro 5366-9586. Ange ditt namn och vem minnesgåvan avser. Eventuell annan information, som till exempel när och var begravningen äger rum kan mejlas till adm@musikaliskaakademien.se


För dig som planerar en begravning

Musik har stor betydelse i mångas liv. Ett fint sätt att hedra den som gått bort är att ge en minnesgåva och det kan du be om i dödsannonsen.