Kapellet, Linnégatan 1C, Uppsala

250 år av musikaliskt samarbete – med kyrkan som klangbotten

Panelsamtal med musik

Torsdagen den 17 mars uppmärksammar Svenska kyrkan och Kungl. Musikaliska Akademien 250 år av musikaliska relationer och bjuder in till ett seminarium, en klingande akademi, med panelsamtal och musikinslag – med kyrkan som klangbotten. Under samtalet undersöks de nära och fruktbärande relationerna mellan kyrkan och Kungl. Musikaliska Akademien under 250 år. Hur har de två organisationerna historiskt och i samklang verkat som stöttepelare åt musiksverige och hur ser framtiden ut för musiken i kyrkan? Det är några av kvällens frågeställningar.

Endast inbjudna gäster.

– Vi ser mycket fram emot att i detta klingande seminarium tillsammans undersöka vilka insatser som akademien och kyrkan kan bidra med för att främja musikens roll i Svenska kyrkan idag, säger Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare Kungl. Musikaliska Akademien.

- Kvällen handlar om en musiktradition i dialog med tidens tonspråk – där kyrkolivet ger en struktur av avgörande betydelse för svenskt musikliv, säger ärkebiskop Antje Jackelén, och fortsätter:
- Även om den Kungl. Musikaliska Akademien inte längre är huvudman för all musikutbildning i Sverige, inklusive kyrkomusikerutbildningen, förblir den en angelägen och självklar samarbetspartner för Svenska kyrkan.

Den klingande akademin äger rum torsdagen den 17 mars klockan 18.00 i kapellet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Linnégatan 1C, Uppsala. Enbart för inbjudna gäster och press.

Medverkande i programmet:

Antje Jackelén, ärkebiskop, Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska Akademien, vd Musik i Syd, Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare Kungl. Musikaliska Akademien, Mattias Lundberg, professor Institutionen för musikvetenskap, ledamot Kungl. Musikaliska Akademien, Johannes Landgren, prorektor Kungliga Musikhögskolan, ledamot Kungl. Musikaliska Akademien, Hans Davidsson, vice preses Kungl. Musikaliska Akademien, fil dr, organist

För musikinlagen ansvarar Hans-Ove Olsson, organist, Hillevi Martinpelto, hovsångerska, ledamot Kungl. Musikaliska Akademien och Ingrid Tobiasson, hovsångerska.

Kvällens moderator är Sven Kristersson, professor i sång vid Musikhögskolan i Malmö.