Digital sändning via Zoom från ledamotsalen, Kungl. Musikaliska Akademien

”De kom, de sjöng, de spelade”

Utländska impulser i svenskt musikliv från stormaktstiden till 1900-talets avantgarde.
Symposium
Ingen föranmälan

Ett heldagssymposium med historisk inriktning om utländska impulser i svenskt musikliv genom personer som har haft betydelsefull inverkan på den svenska musikhistorien och de riktningar den tagit. Dagen bjuder på sju föredrag om olika perioder i svenskt musikliv samt klingande inslag med musik från respektive period. Detta symposium resulterar i en publikation i akademiens skriftserie.

Inloggning till Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81606630241 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid: Måndag 14 juni 2021 kl 10.00-ca 17.00
Plats: KMA Ledamotssalen / digitalt

Föredrag à 30 min (20 min + 10 min diskussion)

Schema
(Ungefärliga hålltider)


09.00 Zoom-rummet öppnar. Kaffe serveras i Ledamotssalen

09.55 Fredrik Wetterqvist hälsar välkomna.

10.00 ’Förakt för allt inhemskt och Enthousiasme för allt utländskt’: främmande musiker i det tidigmoderna SverigeMaria Schildt

10.30 Musik: Dietrich Becker: Amor Jesu amantissime dulcissima Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10.45 Den mångsidige J. C. F. HæffnerAnders Dillmar

11.15 Musik: J. C. F. Haeffner: Variationer över ”Gubben Noak” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.30 Främling och vän - den svenska italienaren: Jacopo Foronis verksamhet som hovkapellmästare Anne Reese Willén

12.00 Musik: Jacopo Foroni: Offertorium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12.15 Lunch

13.15 Wagnerinfluenser i svensk musik från August Söderman till Wilhelm Peterson-Berger Joakim Tillman

13.45 Musik: Wilhelm Peterson-Berger: ”O vore var maska jag knyter” ur Arnljot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14.00 Musik som bildning. Reflektioner kring Werner Wolf Glaser och Hans Holewa Anders Hammarlund

14.30 Musik: Hans Holewa: Violinsonat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14.45 Gränsöverskridande i tid och rum. Musikforskarna Emsheimer, Engländer och Eppstein i svensk exilHenrik Rosengren

15.15 Paus

15.30 Internationella gästspel med avantgardistiska avtryck. Den svenska efterkrigstidens musikaliska nyorienteringChristina Tobeck

16.00 Musik: Anton Webern, 4 Stücke für Geige und Klavier opus 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16.15 Hopknytande panel, linjer och sammanhang – Lars Berglund, Karin Hallgren, moderatorer

16.45 Avslutande ord av Fredrik Wetterqvist


Musiker:

Matilda Sterby, sopran
Klara Andersson, piano
Anders Lagerqvist, violin

Arrangör:
Kungl. Musikaliska Akademien

Symposiet möjliggörs tack vare ekonomiskt stöd från Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse.