Kungl. Musikhögskolan, Stockholm

IMPRO 2021: #3 Improvisation över gränserna - improvisation på tvenne klaver och genrer

Konsert

Lunchkonsert med organisten Stefan Therstam och jazzpianisten Adam Forkelid drabbar samman musik och samtal.

Moderator är Karin Johansson från Musikhögskolan i Malmö.

Datum: torsdag 29/4
Tid: 12.30 - 13.15
Plats: Nathan Milsteinsalen
Arrangör: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Evenemanget uppdateras med mer information och länkar.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta evenemang är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum:

"Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.”