Digital föreläsning

Månadens Musikforskning "Musik och affekt" med Maria Bania

Livesändning: Digital föreläsning

Synen på känslors roll i musik och på vad musikaliskt uttryck är har förändrats genom århundradena. Vi framför ofta musik som komponerades i perioder och kulturer med olika syn på musikaliskt uttryck. Så vad vet vi om musikers sätt att arbeta med känslor och uttryck för ungefär 250 år sedan? Och vad kan vi lära oss om vi idag försöker göra likadant?

Maria Bania, professor i musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, leder ett forskningsprojekt som är finansierad av Vetenskapsrådet och som undersöker hur musiker under 1700-talet och tidigt 1800-tal arbetade med, och förhöll sig till musikaliskt uttryck, fantasi och inlevelse i musikaliska framföranden. Forskningsprojektet utforskar också hur vi kan göra och hur vi kan arbeta med dessa praktikerna och hur de estetiska förhållningssätten och praktikerna kan samverka hos både lyssnare och musiker i ett framförande.

DATUM: 23 februari 2021
TID: 13.00 - 13.15
PLATS: Livesänding på Youtube

Läs mer Länk till annan webbplats.

I samband med KMA:s 250-årsjubileum vill vi uppmärksamma den forskning som sker vid landets sex musikhögskolor. Varje månad under hela 2021 presenterar en forskare sin forskning mot bakgrund av frågor relaterade till aktuella samhällsutmaningar.

Forskarna kommer från olika ämnen och forskargrupper såsom musikpedagogik, konstnärlig forskning, musikvetenskap och musikterapi. Presentationen görs genom en film på max 15 minuter som finns tillgänglig på respektive Musikhögskolas hemsida
under en månad.