Nathan Milsteinsalen, KMH, Stockholm

Musikaliskt Tidsfördrif – en klingande konferens

Konferens

Fredag 9 september 10.00 - 16.15
Nathan Milsteinsalen, Kungliga Musikhögskolan

Välkommen till en hel dags workshop med Anna Paradiso Laurin, Dan Laurin och gäster, med samtal, föredrag och okända musikaliska smakbitar ur ett viktigt kapitel av den svenska musikhistorien: hemmamusicerande under 1700- och 1800-talet.

Konferensen, som ordnas i samverkan med Kungl. Musikaliska Akademien, är en del av ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet som genomförs på Kungliga Musikhögskolan.


MEDVERKANDE
Eva Öhrström, musikvetare
Bernt Malmros, frilansande musiker och musikforskare
HansErik Svensson, instrumentbyggare och klavikordforskare

Konferencierer och musiker:
Anna Paradiso Laurin, klaver
Dan Laurin, blockflöjt
Med Anna Maria Friman-Henriksen, sång

 

PROGRAM
10:00 Introduktion med Anna Paradiso Laurin och Dan Laurin
10:40 Eva Öhrström: "Salonger i Sverige kring sekelskiftet 1800: sällskapsliv och musik - med ett internationellt perspektiv"
12:10-13:10 Lunch (på egen bekostnad i restaurang Oktav. Bord finns reserverade)
13:10 Bernt Malmros: "Musikaliskt Tidsfördrif och Skaldestycken satte i Musik - ett barn av upplysningen i norra Europa"
14:30 HansErik Svensson: "Så ska det låta! - om tycke och smak nu och då."
16:00 Avslutning med Anna Paradiso Laurin och Dan Laurin

Varje föredrag inleds med musik och avslutas med en frågestund. Detta är en klingande konferens!

Musik av Olof Åhlström, Carolina Ridderstolpe, Aurore Gyllenhaal.

 

Läs mer och boka biljett på KMHs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.