Kungl. Musikaliska Akademien

Musiken som trons språk

Symposium

Torsdag 14 mars 2024
Kungl. Musikaliska Akademiens ledamotssal.

Musik spelar en stor roll i andliga och transcendenta erfarenheter, genom privat lyssnande och musicerande, i kyrkor såväl som i konsertsalar, eller som andlig självterapi och reflektion över sådant som ord har svårt att fånga och beskriva.

Med Ragnar Håkanson, kyrkomusiker, TM, författare, Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, EHS, Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap, UU, Johannes Landgren, professor i orgel samt tf rektor, KMH.


Enbart inbjudna musiker, musikforskare, teologer.