Scenkonst Sörmland, Eskilstuna

Musik som räddar liv

Seminarium

Välkommen till seminarium under Folk och Kultur 2024

Fredag 9 februari kl 10-11

Det handlar om livet. Vi står inför stora samhällsutmaningar, inte minst den psykiska ohälsan som har blivit ett närmast oöverskådligt problem för både individer och samhället. I september 2023 presenterade Socialministern, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med 24(!) andra myndigheter ett förslag som heter just
”Det handlar om livet – nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention”.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/.../nationell-strategi Länk till annan webbplats.

I oktober 2023 arrangerades riksdagsseminariet ”Musik som räddar liv – en resurs att räkna med” tillsammans med delar av Socialutskottet, ett samtal som vi nu önskar lyfta och fortsätta på Folk och Kultur. Musik har en unik förmåga att stärka både vår fysiska, psykiska och existentiella hälsa. Vi lär oss att lyssna och tränar oss i samspel, delaktighet och tillit. Musiken kan motverka ensamhet och bidra till en mer positiv självbild. Genom seminariet vill några av Sveriges ledande forskare och samhällsaktörer lyfta musikens betydelse och peka på konkreta sätt som politiken, sjukvården och skolan kan ta till vara på musiken som en värdefull resurs.

Medverkande

Ulrika Lind, Sjungande barn - Kungl. Musikaliska Akademien
Jonas Engström, Årets Körledare 2022
Sissela Nutley, Karolinska Institutet
Göran Nikolausson, Make Music Matter! - Linnéuniversitetet
Klas Bergling, Tim Bergling Foundation

Program

DIN RÖST - EN LIVSLÅNG RESURS
Kungl. Musikaliska Akademien driver den nationella satsningen Sjungande Barn som synliggör sångens positiva samhällseffekter och bidrar till kompetensutveckling, för att ge fler barn tillgång till sin röst som en livslång resurs och ett klingande redskap för att minska utanförskap och stärka psykisk hälsa.
Ulrika Lind, projektledare för Sjungande Barn/Kungl. Musikaliska Akademien

SAMSPEL OCH SAMMANHANG
Kören är en unik mötesplats där vi tränar oss i samspel, tillit och delaktig. Det är en stunds ordning i en värld av kaos och kraft till förändring för både individ och samhälle genom projekt som Helsingborgs Världskör och Break the Silence (kring musikens betydelse för ungas psykiska hälsa).
Jonas Engström, kör- och kursledare, Årets körledare 2022

MUSIK HANDLAR OM LIVET
Forskningen visar tydliga positiva effekter av att musicera som spänner från livets början till slut, på allt från fysisk hälsa till psykiskt välbefinnande, på individ och gruppnivå.
Dessutom visar studier att musikspelande utvecklar hjärnan på ett sätt som i sin tur främjar allt lärande.
Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet och författare till bl.a. Distraherad och Hälsosegrar – den vetenskapliga vägen till ett friskare liv

MAKE MUSIC MATTER!
Tillsammans med Tim Bergling Foundation med visionen ”Ett samhälle där färre barn och unga mår dåligt och där alla som mår dåligt ska få stöd” vill det nationella nätverket Make Music Matter! demokratisera musik genom att ge unga möjligheter att med bland annat digitala verktyg tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Göran Nikolausson, universitetslärare vid Linnéuniversitet samt initiativtagare till Make Music Matter!
Klas Bergling, grundare och ordförande Tim Bergling Foundation

Länk till Facebookevenemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.