Online

Musikutbildning i ett genusperspektiv

Seminarium

Att stereotypa könsmönster begränsar barns och ungas musikutövande är väl belagt i musikpedagogisk forskning. Om betydelsen av könstillhörighet ska kunna bli en icke-fråga i framtida musikutbildningar så behövs mer fördjupad kunskap om varför dessa könsmönster hittills har varit så svåra att förändra. Varför löser sig inte problemen bara av sig själv i takt med att samhället förändras?

Carina Borgström Källén är docent i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik och ledare för Konstnärliga fakultetens nystartade forskningsplattform "ERA - Educational Research in the Arts".

Videon producerades för Månadens forskning i samband med Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum. I forskningsserien presenteras forskning som sker vid landets lärosäten för högre musikutbildningar: Musikhögskolan i Örebro, Musikhögskolan Ingesund, Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Piteå, KMH - Kungliga Musikhögskolan och Högskolan för scen och musik.

TISDAG 17 AUGUSTI 2021 KL. 13:00

Följ seminariet här: ONLINE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.