Tonhallen, Sundsvall

Paneldebatt: Utan musik – ingen demokrati?

Seminarium

Torsdag 2 december kl 15.00

Musik Västernorrland kommer att uppmärksamma Kungliga Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum genom att 2 december kl 15.00 i Tonhallen i Sundsvall hålla en paneldebatt med titeln: ”Utan musik – ingen demokrati?”. Syftet är att lyfta kulturens – och i detta fall i specifikt musikens – kraft och betydelse för civilsamhället och demokratin. Samtalet kommer att ske med levande publik och även streamas.

Under många år har allas rätt till högkvalitativa musikaliska liveupplevelser – oavsett glesbygd eller storstad – varit central inom svensk kulturpolitik. Under 70-80-90-talen byggdes en rad regionala musikinstitutioner upp. Musikskolorna expanderade. Hur ser det ut nu, år 2021? Är det fortfarande en självklarhet att kunna möta musik inom olika genrer var man än bor? Vad händer när det skärs ner i musik- och kulturskolors anslag? När institutionerna år efter år ser medlen krympa till följd av otillräckliga anslagshöjningar? Hur går det med demokrati och jämställdhet?

I paneldebatten vill vi diskutera dessa frågor. Medverkande: Helena Wessman, rektor för KMH, Raymond Peroti, projektledare för Fritid för framtid i Stockholm stad, Bengt Säve-Söderberg, som varit ambassadör och socialdemokratisk statssekreterare och tidigare ordförande i Svensk Jazz samt Elisabet Ljungar, chef och konstnärlig ledare Musik Västernorrland. Moderator är Maureen Hoppers, kommunikationsexpert med fokus på inkludering. I nära anslutning till paneldebatten spelar Nordiska Kammarorkestern en konsert med amerikanska dirigenten JoAnn Falletta, då bl a annat svenska tonsättaren Andrea Tarrodis symfoni The Four Elements får sin världspremiär.

Streamas på Youtube här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om paneldebatten här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.