Nationalmuseum

Sinnenas samklang

Konferens

Sinnenas Samklang. Bildkonst, musik och ljudmiljöer kring år 1900
Sensuous Consonance. The visual arts in conjunction with music around 1900

DEADLINE Call for Papers: 1 maj 2024

DATUM FÖR KONFERENSEN: 4 oktober 2024 • ca 09.00-17.00

PLATS: Nationalmuseum, Stockholm

Från decennierna omkring sekelskiftet 1900 finns många exempel på djupgående förening av musik och bildkonst. Trots att konstarerna vänder sig till olika sinnen finns viktiga likheter – såsom färgrikedom, kraftspel i tid och/eller rum, samt en principiell (men i praktiken sällan absolut) frånvaro av ord – som kunde bilda grund för föreningen. Ett konstverk som på ett eller annat sätt vände sig till både örat och ögat, och som helt eller delvis undvek att tala med ord, kunde antas ha särskilt goda förutsättningar att skänka en förnimmelse av det intima såväl som det sublima, av dolda sammanhang och av bortombegreppslig mening.

Ett exempel är skulptören Alice Nordins byst Andante patetico (1898–1911), som fick sitt namn från den långsamma satsen i tonsättaren, violinisten och målaren Hugo Alfvéns Sonat för violin och piano (1896). Bysten tillkom som del av ett konstartsöverskridande samspel mellan Nordin och Alfvén, ett samspel där lyssnande och betraktande, musicerande, skulpterande och komponerande möttes i vad som i efterhand framstår som ett estetiskt och intimt romantiskt experiment. Ett annat svenskt verk som tycks eftersträva ett slags förening av bildkonst och musik är Gottfrid Larssons skulptur Symfoni (1906–09) i foajén till Kungl. Musikaliska Akademiens gamla konsertsal vid Nybroviken i Stockholm.

Det övergripande ämnet för den tvärtvetenskapliga konferensen Sensuous consonance är den mångfacetterade, internationella strävan att sammanföra musik och bildkonst som Nordins och Larssons skulpturer är lokala exempel på. Det kommer att finnas plats för såväl fallstudier som för mera principiella diskussioner. Forskare från alla relevanta ämnen är välkomna att skicka in förslag på presentationer.

Konferensen hålls på engelska.

Läs Call for Papers här (svenska) Pdf, 124.4 kB.
Read Call for Papers here (english) Pdf, 198.2 kB.

Läs mer om akademiens arbete för musikforskning här.