Belfragesalen, BMC - Klinikgatan 32, Lund

"Spår av ljud"

Seminarium

Vad är ljud när det inte upplevs som hörbart? Hur påverkar det oss? Vad kan det berätta för oss och avslöja? Och hur undersöker man detta?

Vid ett halvdagsseminarium med inbjudna talare sätter Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, i samarbete med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och Kungl. Musikaliska Akademiens forskningsnämnd, fokus på ”icke-hörbart” ljud.

Vi kommer att höra om musikarkeologins intresse för forntidens musicerande och dess undersökning av efterlämnade tysta spår. Om laboratoriearbete, där artificiellt ljud skapas genom visuellt tillkännagivande. Om fysikens användning av ljud till mätningar av universums minsta enheter. Om hjärnans påverkan av sub-harmoniska klanger. Och om konst som låter ljudens fysiska påverkan av kroppen agera vändpunkt.

Det handlar om ljud. Men vi hör dem inte.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.