Kungliga Musikhögskolan

Symposium – Världsröstdagen 2020 – FLYTTAT

Från mammas mage till tonårssolist och ungdomskör

Flyttat till november 2020

Lokal: Kungasalen, Kungl Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm. Fritt inträde.

Sjungande Barn
Pia Bygdéus och Susanne Rydén om ett nytt projekt vid Kungl. Musikaliska akademien

Prenatal röstupplevelse
Professor Ulrika Ådén

Sjunga med de yngsta
Anna-Carin Ahl och Cecilia Hofsten om samspel med barn och föräldrar i sång och rörelse

Barn i Buller
Anita McAllister. Intervju-undersökning om vad barn i förskolan tycker om buller

Målbrottskör
Pelle Olofson berättar om sitt arbete med en målbrottskör

Laga tonårsröster
Camilla Romedahl och Anna Eiding om att hjälpa söndersjungna tonåringar att sjunga i olika genrer

Tonårssolist
Petra Marklund berättar om sina erfarenheter

Rösten i ungdomskör
Helen Olofsson, sångpedagog och körledare, berättar om sitt arbete som ledare för en ungdomskör.

***

Konferencier: Gunnel Fagius
Pianis: Hans Sjögren

Arrangörer:
Ideella Föreningen World Voice och Fredrik Malmberg, KMH, i samarbete och med stöd av Kungl. Musikaliska akademien och Helge Ax:son Johnsons Stiftelser.