Västerås domkyrka

Ur kyrkosångarens album

Konsert

Maria Forsström mezzosopran
Västerås domkyrkas motettkör
Johan Hammarström dirigent
Jan H Börjesson orgel

Musik av bl a Mankell, Stenhammar, Wennerberg, Berens, Josephsson & Söderman

1800-talet var ett vokalmusikens århundrade. Sången stod i centrum på ett helt annat sätt än på kontinenten. Det var kyrkan
och salongen som var sångernas hemvist och de flesta verken i genren är intima skapelser gjorda för det lilla sammanhanget.
Möjligen kan man se den kyrkliga sången som mera expansiv och ibland till och med storvulen.
Det var förstås kyrkorummet självt som inbjöd till detta.

Arrangör:
Svenska kyrkan Västerås

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.