Länsteatern på Gotland

Utbilldningskedjans betydelse för Försvarsmusiken

Seminarium

Onsdagen den 28 juni kl. 16.00-16.45

Utbildningskedjans betydelse för Försvarsmusiken

Idag hotas musiklivets kompetensförsörjning av brister inom alla utbildningsnivåer och en osammanhängande utbildningskedja. Utbildningsvägen för många professionella musiker går via kulturskola och förberedande utbildningar. Dessa måste få en tydligare struktur.

Musik och andra estetiska ämnen har förlorat i betydelse de senaste åren, på gymnasial nivå såväl som i förskola och grundskola. Estetiska ämnen är inte längre obligatoriska på gymnasiet, de ger inte meritpoäng vid ansökan till högre utbildning och de ingår inte i förskolans läroplan. De estetiska ämnena bör också betraktas som kunskapsämnen, utan att för den sakens skull bli teoretiska ämnen eftersom det handlar om kombinationer av kunskaper och färdigheter på såväl estetisk som teoretisk grund. Försvaret rustar upp och Försvarsmusiken med den. För att vara anställd musiker krävs svenskt medborgarskap. Hur säkerställs kompetensförsörjningen av svenska musiker till Försvarsmusiken?

Medverkande: Dag Franzén, direktör GotlandsMusiken, Noomi Hedlund, projektledare för återväxten av blåsmusiker och blåsmusiken som konstart, Roger Lodin, chef Försvarsmusiken, Försvarsmakten Försvarsmusiken, Linus Sköld (S), ledamot i Riksdagens utbildningsutskott och Helena Wessman, rektor, Kungliga Musikhögskolan. Seminariet leds av Michael Johansson, utredare och kulturkonsult.

Arrangör: Försvarsmusiken i samarbete med Svensk Scenkonst, Kungliga Musikaliska Akademien och Kungliga Musikhögskolan.
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Länk till program 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.