Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan

Världsröstdagen 2023

Seminarium

Söndag 16 april kl 13-17

Plats: Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan

En dag omkring Rösten – Världsröstdagen 2023 – firas den 16 april. Alla är välkomna och entrén är fri (ingen biljettbokning behövs).

Ytterst kunniga personer om röst och röstbildning finns på plats i workshops och presentationer för att förmedla sina erfarenheter.

Till årets Världsröstdag bidrar bland andra Prof Graham Welch med föreläsningen What’s the point of kids singing? Why children’s singing is important där han redovisar sin egen och andras vetenskapliga forskning om den mängd vetenskapligt dokumenterade, gynnsamma effekter som sjungande och musicerande har på barn, unga och äldre.

Se programmet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evenemanget äger rum med stöd av bland andra Kungl. Musikaliska Akademien.