Publicerad: 2023-09-12

100 år av musikaliskt hetluft

Följ musiklivet och Kungl. Musikaliska Akademien från 1920 och fram till idag genom akademiens årsskrifter som nu finns att ladda ner från hemsidan. Ett sekel av heta musikpolitiska debatter, festligheter, firade debutanter och vördade jubilarer, banbrytande premiärer och tankeväckande historiska återblickar. Nu kan du dessutom ta del av vår senaste årsskrift – om musikåret 2022.