Publicerad: 2024-01-24

2023 års de Frumerie-stipendiat

2023-års Gunnar de Frumerie-stipendium om 70 000 kronor tilldelades Nordic Song Festival/Gitta-Maria Sjöberg ”för det förtjänstfulla sätt på vilket hon befrämjat den svenska och nordiska sångskatten, där Gunnar de Frumeries musik ingår som en viktig del”.

Under 2023 gavs också ett hedersomnämnande till Gunilla Flinck och Ulla Magnusson ”för synnerligen värdefulla insatser i och för vårt musikliv, inte minst genom att befrämja den svenska musiken”.

Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".

På bilden syns årets stipendiat och hedersomnämnade tillsammans med stipendiefondens ordförande Tobias Ringborg.

Läs mer om Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond här.

Kontakt:

Lova Wallerö, kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se