Publicerad: 2009-09-03

Akademien stöder Klaverens hus

Kungl. Musikaliska Akademien har uppmärksammats på de ekonomiska problem som i värsta fall kan innebära att Klaverens Hus tvingas lägga ned sin verksamhet eller kraftigt inskränka den. Klaverens Hus har idag en även internationellt sett unik samling av klaverinstrument och musiklivet måste vara tacksamt för att Söderhamns kommun har bidragit till att samlingen kunnat lokaliseras till kommunen och utvecklas till vad den är idag.

Akademien har förstått att en rad initiativ har tagits för att finna en
långsiktig ekonomisk lösning för verksamheten, men att beslut kan komma att dröja och därmed hota samlingens existens.

Akademien är därför beredd att lämna ett bidrag om 40 000 kronor för att
säkra verksamheten under förutsättning av att andra bidragsgivare lämnar
tillräckligt ekonomiskt stöd för att säkra verksamheten under 2009-2010
eller tills dess beslut fattats om en långsiktig lösning.

Jag ser fram emot en snabb reaktion på detta initiativ.

Med de bästa hälsningar

Åke Holmquist, fil doktor
Ständig Sekreterare
Kungl. Musikaliska Akademien