Publicerad: 2009-05-15

Akademien uttalar sitt stöd för Folkmusikens Hus

I en skrivelse riktad till Kulturdepartementet, Kulturrådet, Länsstyrelsen och Landstinget i Kopparbergs län samt till Rättviks kommun uttrycker Kungl. Musikaliska Akademien sitt stöd för verksamheten vid Folkmusikens Hus i Rättvik.

Det finns endast ett fåtal musikinstitutioner i Sverige som har tagit på sitt ansvar att verka för att den traditionella folkmusiken i vårt land får möjlighet att växa och vidareutvecklas och därigenom gestalta samtiden. Folkmusikens Hus i Rättvik har en unik plats bland dessa, genom att det både verkar regionalt och lokalt i Dalarna som ett kunskapscentrum, arkiv, utbildningsanordnare, utställare och konsertarrangör, men också nationellt och internationellt.

Folkmusikens Hus är därför en viktig institution i vårt musikliv och som på många sätt förverkligar begreppet kulturarv.

Akademien vädjar därför hos Kulturdepartementet, Kulturrådet, Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Kopparbergs läns landsting och Rättviks kommun att snarast finna en lösning som säkrar Folkmusikens Hus verksamhet nu och i framtiden.

För mer information kontakta Åke Holmquist, Ständig Sekreterare, 08-407 18 04, 070-323 11 68, ake.holmquist@musakad.se