Publicerad: 2019-08-07

Alfvéndagen 2019

Årets upplaga av Alfvéndagen vid tonsättaren Hugo Alfvéns gård i Tibble utanför Leksand ägde rum den 6 juli.

Vackert väder och löfte om levande musik, stipendieutdelning och fika lockade rekordpublik till Alfvéngården, dit stipendiater och särskilda gäster i traditionsenlig ordning inlett dagen med kransnedläggning vid Hugo Alfvéns och Marie Kröyers (Maria Alfvéns) gravar, och anlände med kyrkbåt framförd av ett roddarlag från Leksand. För musikinslagen stod lika traditionsenligt Dalasinfoniettans kör under David Lundblads säkra hand, och av riksspelmännen Alm Nils Ersson, Kungs Levi Nilsson, Tommy Gjers och Per Gudmundson.

Inte mindre än fyra ungdomar från Musikkonservatoriet i Falun mottog stipendier ur Carin Malmlöf-Forsslings tonsättarpris (Rosanna Grezel, cello; Athanasia Kotronia, komposition; Rebecka Edlund, komposition samt Linda Sjökvist, slagverk) och ett ur Hugo Alfvénfonden (Barbro Citron, sång). Årets tonsättarpris ur Carin Malmlöf-Forsslings Stiftelse utdelades till Molly Kien.

Stipendier och priser överlämnades av ordföranden i Hugo Alfvénfonden Fredrik Wetterqvist, tillika Kungl Musikaliska akademiens ständige sekreterare, som också tackade generösa bidragsgivare för ekonomiskt stöd till gården och dess verksamhet under året, bland andra Prins Carl Gustafs Stiftelse, Riksantikvarieämbetet, Längmanska kulturfonden, Alfvénsällskapet, Sensus, Musik i Dalarna, Leksands kommun och Letterstedska stiftelsen.

Text