Publicerad: 2011-03-21

Andrew Manze tilldelas Rolf Schockpriset

Andrew Manze tilldelas Rolf Schockpriset i de musikaliska konsterna ”för hans virtuosa och insiktsfulla interpretationer som violinist och ensembleledare, för hans unika sätt att som dirigent inspirera musiker och för hans gudabenådade förmåga att kommunicera med publiken”.
Andrew Manze räknas sedan länge som en av världens mest framstående violinister, i synnerhet inom barockmusiken och wienklassicismen. Hans enastående konstnärliga nivå finns väl dokumenterad på stora skivbolag världen över, och i otaliga översvallande recensioner i internationella tidskrifter utnämns han ofta
till den tidiga musikens ”super star”.

Sedan flera år har han också skördat stora framgångar som dirigent och är idag en eftertraktad gäst hos flera orkestrar världen över. Förutom sin osedvanliga förmåga att i sina interpretationer nå in till den konstnärliga kärnan, lyckas han också till musikerna förmedla en befriande känsla av delaktighet och spelglädje. Mycket ansvar under frihet läggs på varje enskild musiker och han får dem att spela tillsammans på ett närmast kammarmusikaliskt vis. Detta innebär ingalunda att hans musikaliska auktoritet ifrågasätts. Tvärtom har han alltid en mycket klart utformad musikalisk vision. Det är sättet att nå dit som är banbrytande, en modern modell för hur konstnärligt ledarskap kan utvecklas.

Den oöverträffade kontakten med publiken är också signifikativ för Andrew Manzes sätt att tillgängliggöra och förmedla de musikaliska budskapen. Den som en gång har hört honom presentera musiken från podiet vet att han med några få ord kan förmedla både djupa musikaliska insikter och ge oändliga ingångar i den musik som följer. Dessutom har han en avväpnande humor och en mänsklig värme som gör att den musikaliska upplevelsen för publiken blir både berikad och lustfylld.

Andrew Manze är född 1965 i England och utbildad vid Cambridge University, Royal Academy of Music i London och Koninklijk Conservatorium Den Haag, Holland. Han har framträtt tillsammans med, och även varit ledare för framstående barockorkestrar som till exempel The Academy of Ancient Music och The English Concert. Sedan 2006 är han chefdirigent för Helsingborgs Symfoniorkester. Han är även gästdirigent hos Norska Radions Symfoniorkester och BBC Scottish Symphony Orchestra. Andrew Manze är ledamot av Royal Academy of Music och Kungl. Musikaliska Akademien. Han är gästprofessor vid Royal College of Music, London och Norges musikkhøgskole, Oslo. Han är numera bosatt i Stockholm tillsammans med sin svenska hustru, violinisten Tale Olsson.

Rolf Schockpriserna
Rolf Schockpriserna delas ut vart tredje år inom områdena logik och filosofi, matematik, de visuella konsterna och de musikaliska konsterna. Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor. Pristagarna utses av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien. Utdelningen sker vid en ceremoni i Stockholm den 2 november 2011.

De övriga tre pristagarna 2011 är professor Michael Aschbacher – priset i matematik, målaren Marlene Dumas – priset i de visuella konsterna, och professor Hilary Putnamn – priset i logik och filosofi.

www.rolfschockprizes.se Länk till annan webbplats.

Andrew Manze presenterar Berlioz Symphonie Fantastique Länk till annan webbplats.
Andrew Manze spelar J.S. Bach Toccata och fuga i d-moll i arrangemang för violin Länk till annan webbplats.