Publicerad: 2018-04-23

Årets Hagströmstipendiater utsedda

Gitarristerna Salomon Jakobsson, Erik Fabricius Nilsson och Niklas Widén samt dragspelarna Isak Bergström, Jonathan Larsson och Johannes West tilldelas årets Albin Hagström-stipendium.

Albin Hagström erövrade världen med sina instrument – storheter som Elvis Presley och Frank Zappa spelade på hans gitarrer – nu hjälper stipendiet till hans minne unga musiker att förverkliga sina drömmar.

2018 går stipendierna till gitarristerna Salomon Jakobsson från Malmö (50 000 kr), Erik Fabricius Nilsson, Malmö (25 000 kr) och Niklas Widén, Uppsala (25 000 kr). Dragspelarna Isak Bergström (Uddebo), Jonathan Lasson, Göteborg och Johannes West, Stockholm, tilldelas 25 000 kr vardera. Utdelningen sker vid en konsert på Stallet i Stockholm söndag den 6 maj.

Hagström-stipendiet delas ut till minne av mannen bakom de världsberömda gitarrerna. Bara nitton år gammal grundade Albin Hagström en firma för försäljning av utländska dragspel och snart byggde han sin egen fabrik i Älvdalen. Så småningom utökades produktionen till att omfatta gitarrer och förstärkare. I mitten av sextiotalet tillverkades över 7000 gitarrer. Albin Hagström drev också en musikskola som i början av femtiotalet hade inte mindre än 25 000 elever.

Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond har tillkommit genom en donation av Albin Hagströms döttrar – Anna-Lenah Hagström och Kärstin Hagström-Heikkinen.