Publicerad: 2022-11-29

Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning

Under Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst den 28 november delades stipendier och priser ut till fyra pedagoger och två forskare, som belönas för sina enastående insatser för musiklivet. Diplomen delades ut av Kung Carl XVI Gustaf till pianopedagogen Ove Lundin, musikforskaren Katarina Lindblad, musikforskaren Erik Kjellberg, flöjtläraren Agneta Andersson, brassläraren Mikko Iskanius och musikpedagogen Annika Danielsson.

Mai von Rosens pianopedagogpris om 40 000 kr tilldelas Ove Lundin för hans livsgärning inom pianopedagogiken på jazzområdet. Vid sidan av ett genreöverskridande och rikt musicerande på högsta nivå, har han utbildat en mängd framstående pianopedagoger och pianister vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lundins generositet och förmåga att se studentens personlighet och individuella behov har gjort honom uppskattad av många och gör honom till en mycket värdig mottagare av priset.

Katarina Lindblad tilldelas Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap 2022 om 20 000 kr för sin doktorsavhandling ”Som plåster på själen. Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs”. I den visar Lindblad hur maskulinitetsnormer kan göra åldrandet problematiskt för män och bidrar med ny kunskap kring hur äldre män, genom musik, kan få sina emotionella behov uppfyllda. Studien är ett angeläget bidrag till ett eftersatt område, med implikationer av intresse långt utanför det musikterapeutiska forskningsfältet.

Ingmar Bengtsson-priset om 20 000 kr tilldelas 2022 den mångsidige musikforskaren Erik Kjellberg, vars forskning kännetecknas av noggrannhet, kritisk blick och stor uppslagsrikedom. Som forskare är han lika hemmastadd i såväl stormaktstidens musik som i svensk jazzhistoria och bland hans publikationer kan nämnas arbeten om jazzpianisterna Jan Johansson och Bengt Hallberg, samt en bok om receptionen av Johann Sebastian Bachs musik.

Göran Lagervalls pedagogstipendium om 25 000 kr tilldelas 2022 flöjtläraren Agneta Andersson för hennes arbete vid den kommunala Musik & Dansskolan i Piteå samt vid Framnäs folkhögskola, där hon undervisar alla åldrar. Andersson rör sig gränslöst mellan genrer med en unik positivitet som bjuder in alla. Hon besitter ett enormt musikaliskt kunnande och stor hantverksskicklighet.

Göran Lagervalls pedagogstipendium om 25 000 kr tilldelas 2022 Mikko Iskanius för hans lärargärning vid Kulturskolan i Stockholm, präglad av stor entusiasm och kunskap, samt av humor och tålamod. Iskanius är en mycket uppskattad lärare i tuba, trombon, trumpet, valthorn och tenorhorn och har en fenomenal förmåga att sprida musikalisk glädje och entusiasm.

Göran Lagervalls musikstipendium om 25 000 kr tilldelas 2022 Annika Danielsson för hennes gärning som lektor i musikpedagogik vid Örebro universitet. Danielsson har med gedigen ämneskunskap, pedagogisk skicklighet och stort engagemang under en lång rad år varit drivande i kvalitetsstärkande insatser och verkat för pedagogisk utveckling inom musikvetenskaplig utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Hon har i sitt pedagogiska arbete fördjupat studenternas kunskaper, vetenskapliga kompetens, kritiska tänkande och självständighet.

Läs mer om Kungl. Musikaliska Akademiens priser, utmärkelser och stipendier här.

Presskontakt:

Lova Wallerö. kommunikatör
070-7630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se

 

Pressbild
Foto: Felicia Margineanu