Publicerad: 2023-10-05

Barnen blir medskapare till sin generations musik

Under hösten komponeras en ny sångrepertoar för barn och med barnen som medskapare. Kungl. Musikaliska Akademiens nationella plattform Sjungande barn för samman barnkörer från hela landet med kompositörer för att tillsammans skapa nya sånger för vår tid. Med projektet Ny musik för unga röster hoppas man höja statusen för att skriva musik för barn och att spridningen av kunskapen om barns medskapande och barnrösten som instrument ska inspirera fler att komponera för barn.

Under läsåret 2023-24 möts ca 40 barnkörer, 12 professionella kompositörer och 28 kompositionsstudenter för att skriva nya sånger tillsammans. Under kompositionsarbetet läggs stor vikt vid barnens medskapande. Resultatet av samarbetet blir ett fyrtiotal helt nya sånger skrivna med och för barn. Verken kommer sedan att framföras på respektive körs vårkonsert 2024.

”Ingen annan har någonsin hört den, ens sjungit den, någonting! Det är bara helt skinande nytt. Jag tycker det är jättecoolt.”
— Sebastian från Adolf Fredriks musikklasser, som tidigare jobbat med professionell tonsättare

Varför behövs nya sånger för barn?
Om musiken är relevant för barn av idag så kommer den att sjungas. Barn har enligt läroplanen rätt att lära sig sång – unisont och i stämmor, komposition samt gestaltning av idéer genom musicerande. Enligt barnkonventionen har barn även rätt att fritt ta del av, och delta i kulturlivet. Genom ”Ny musik för unga röster” blir barnen medskapare till sin tids sånger, komponerade med och för barn.

"Att vara kreativ med en annan människa är det mest intima och det finaste man kan ägna sig åt. När man är kreativ med någon så försvinner alla märkliga hinder - ålder, kön, språkbarriärer och sånt – allt det där suddas ut."
— Per Egland, tonsättare

Ny metodik för kompositörer
Under våren 2023 arrangerades fem seminarier för kompositionsstudenter vid musikhögskolorna i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Piteå. Med seminarierna som grund sammanställdes ett kunskapspaket med metodik för komposition för barn. Materialet används av kompositörer och körledare under projektets gång. Förhoppningen är att inspirera kompositionsutbildningarna till att sätta fokus på barnrösten och barns medskapande som en del av utbildningen.

Syften och mål för projektet

  • att synliggöra barn som medskapare till ny musik och som upphovspersoner, med stöd i barnkonventionen.
  • att sprida kunskap och metodik kring barnrösten som instrument till kompositionsutbildningar, professionella tonsättare och till skolan.
  • att höja statusen för barnrepertoar och barns musikskapande och därigenom öka intresset för att skriva musik med och för barn.

Samarbetspartners
Projektet görs i ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien/Sjungande barn och Föreningen Svenska Tonsättare FST, Stim, Studio 53/Svensk musikvår, LTU/Musikhögskolan i Piteå, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm KMH, Musikhögskolan i Malmö, Högskolan för scen och musik – Göteborgs universitet, Musikhögskolan vid Örebro Universitet, Körcentrum Nord och Körcentrum Syd.

Om projektet
Ny musik för unga röster är ett led i Kungl. Musikaliska Akademiens uppdrag att främja tonkonsten och musiklivet genom återväxt och möten mellan det professionella musiklivet och unga. Det är ett delprojekt inom ramen för den femåriga satsningen ”Sjungande barn”, genom ”Guide till sång i skolan” som drivs med stöd från Allmänna arvsfonden. Satsningen syftar till att främja musikundervisningen i den svenska skolan, barns musikskapande är en del.

---

På projektsidan för Ny musik för unga röster listas medverkande körer, tonsättare och studenter: https://www.sjungandebarn.se/ny-musik-for-unga-roster Länk till annan webbplats.
Sjungande barns hemsida: https://www.sjungandebarn.se/ Länk till annan webbplats.
Allmänna arvsfondens projektsida: https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/projektsidor/guide-till-sang-i-skolan---barnen-visar-vagen Länk till annan webbplats.

Pressbild Sjungande barn, Brunnsbo musikklasser, foto: Mikael Göthage

För mer information, intervjuer och pressbilder – vänligen kontakta:

Elias Söderström Aupeix
Kommunikatör Sjungande barn/Kungl. Musikaliska Akademien
076-525 18 10
barn@musikaliskaakademien.se

Text