Publicerad: 2023-11-21

Börtz och Quartey prisas kungligt för musiken

Vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 27 november 2023 prisas tonsättaren Daniel Börtz (1943-) och folkmusikern Tina Quartey (1962-) med två av akademiens finaste priser: Tonsättarpriset och Folkmusikpriset. Årets priser går till två musikaliska personligheter vars klangfulla gärningar format och inspirerat dagens och framtidens musikliv.

Kungl. Musikaliska Akademiens Tonsättarpris instiftades 2017. Priset är på 100 000 kronor och delas ut vartannat år för en betydande tonsättargärning.

Daniel Börtz tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Tonsättarpris 2023 ”för en enastående tonsättargärning med ett unikt tonspråk som bjuder in till såväl stora känslor som existentiella frågor, alltid uppkopplad mot sin samtid. I Sinfonior och solokonserter, i kammarmusik och vokala verk och genom de banbrytande operorna kombinerar Börtz modernism och tradition i en klingande värld av uttryck och skönhet.”

Kungl. Musikaliska Akademiens Folkmusikpris tilldelas en person eller en ensemble för ett konstnärskap av stor betydelse för folkmusik i Sverige. I begreppet folkmusik innefattas inhemska och invandrade folkmusiktraditioner i Sverige idag. Priset som delas ut vartannat år är på 100 000 kronor och instiftades 2015.

Tina Quartey tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Folkmusikpris 2023 med motiveringen: ”Tina Quartey har under lång tid förnyat och fördjupat slagverkets roll i svensk folk- och världsmusik. Hon har i detta sammanhang hämtat impulser från ett brett musikaliskt fält vars innehåll innefattar allt från svensk folkmusik till musik från Kuba, Brasilien, New York, Indien och Tibet. Detta har hon utvecklat i en rad samarbeten med grupper som exempelvis Filarfolket och Groupa, men också på duo med fiolspelmannen Mats Edén och som soloartist.”

Jurygrupper

Följande jurygrupper lägger fram förslag på pristagare som Kungl. Musikaliska Akademiens styrelse därefter tar ställning till.

Jury Tonsättarpriset 2023: Susanne Rydén, Stefan Forsberg, B. Tommy Andersson, Ulrika Emanuelsson, Anna Petrini.

Jury Folkmusikpriset 2023: Jonas Knutsson, Magnus Gustafsson, Thuva Härdelin, Jeanett Walerholt Rousu, Leif Ottosson.

Tidigare mottagare av Tonsättarpriset

2021: Georg Riedel
2019: Sven-David Sandström
2017: Lars-Gunnar Bodin

Tidigare mottagare av Folkmusikpriset

2021: Ellika Frisell
2019 Väsen
2017 Sofia Berg-Böhm
2015 Mats Edén

Länk till pressbilder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto Daniel Börtz: Max Låke
Foto Tina Quartey: Amanda Quartey

Presskontakt:

Lova Wallerö, kommunikationsansvarig
lova.wallero@musikaliskaakademien.se
0707630565