Publicerad: 2012-12-04

Britta Byström tilldelas Lilla Christ Johnsonpriset

Britta Byström tilldelas Lilla Christ Johnson-priset för sitt verk Picnic at Hanging Rock, en fantasifull och mycket vital komposition som bjuder på en rad häftiga klangkombinationer, subtila färgnyanser och en mycket skicklig hantering av det musikaliska materialet.
Priset är på 60 000 kr och delas ut vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst.

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.