Publicerad: 2023-10-19

Debatt: Scenkonst och livemusik stärker städers attraktionskraft

Vi vill ha en konstruktiv dialog för att utveckla lösningar som tar hänsyn till de olika behoven på arbetsmarknaden, utan överilade förslag som riskerar att skada värdefulla delar av vårt utbildningssystem, skriver företrädare för Svensk Scenkonst, Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Musikaliska Akademien i en debattartikel.

Kontakt:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se