Publicerad: 2023-11-28

De belönas för sina musikaliska insatser

Under Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst den 27 november delades stipendier och priser ut till fyra pedagoger och två forskare, som belönas för sina enastående insatser för musiklivet. Diplomen delades ut av Prinsessan Christina fru Magnuson till musikforskaren Carl Holmgren, musikforskaren Margareta Jersild, pianopedagogen Patrick Jovell, rytmikpedagogen Annika Josefsson, musikpedagogen Maria Ringsén och slagverksläraren Lennart Gruvstedt.

2023 års Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap tilldelas Carl Holmgren.

Carl Holmgrens ambitiösa och noggranna sammanläggningsavhandling i musikpedagogik: Dialogue Lost? Teaching Musical Interpretation of Western Classical Music in Higher Education är ett betydande bidrag till svensk musikforskning idag. Avhandlingen tar utgångspunkt i klassisk pianoundervisning på högskolenivå, och frågeställningarna kretsar kring hur interpretation förstås och begreppsliggörs i undervisnings-situationen. Holmgrens metodologiska precision gör att avhandlingen kan komma att påverka utvecklingen av undervisning i högre musikutbildning inte bara i Sverige utan även i utlandet.


2023 års Harald Göransson-stipendium tilldelas docent Margareta Jersild för hennes forskning kring folkliga koralmelodier och koralsång, främst i Sverige men även i Estland och Ukraina. Margareta Jersilds forskning kombinerar musiketnologiska och musikanalytiska perspektiv. Hon har publicerat ett stort antal artiklar och bokkapitel i ämnet och är en av de två författarna till boken Folklig koralsång, en undersökning av nära 600 folkliga koralmelodier, som kan ses som ett standardverk inom området.

2023 års Mai von Rosens pianopedagogpris tilldelas Patrick Jovell, för sin viktiga och mångåriga gärning som pianopedagog och för sitt fantastiska arbete för pianoämnet i Sverige.

Patrick Jovell har för Sverige en unik kompetens och erfarenhet som skribent och redaktör inom pianoämnet. Med publikationer i svenska och internationella musiktidskrifter och på web-forum, samt som debattör och föreläsare vid pianokonferenser och festivaler, har Patrick Jovell i mycket hög grad bidragit till att belysa och synliggöra pianometodik ur ett internationellt perspektiv samt skapat relationer mellan svensk och internationell pianoundervisning.

2023 års Göran Lagervalls Pedagogstipendium tilldelas Annika Josefsson för att under många års tid ha varit en fantastisk tillgång för Malmös barn och unga, bland annat som skapare av Förskolekören där hon ensam administrerar och leder över 2000 femåringar varje år på repetitioner samt konserter med 250 barn/gång på Malmö Live. Hon gör barnen delaktiga i skapandeprocessen och ger barnen en röst, tränar språkutveckling och ger möjlighet att uppleva sången i ett sammanhang där även föräldrarna får vara med.

2023 års Göran Lagervalls Pedagogstipendium tilldelas Maria Ringsén.

Med lustfyllt och kreativt skapande med musiken som medel har Maria under 34 år vid Borås Kulturskola gett barnen nycklar till att utvecklas och känna lust inom blåsinstrumenten blockflöjt och tvärflöjt samt ensemble-/ kör- och orkesterverksamhet. Genom åren har hennes engagemang bidragit till högre musikstudier vid folkhögskola och musikhögskola för flertalet elever. Marias breda genrekunskap har bidragit till en nyfikenhet och lust att lära hos kulturskolans elever såväl som hos hennes kollegor genom åren.

2023 års Göran Lagervalls Musikstipendium tilldelas Lennart Gruvstedt för att under många år ha byggt upp en slagverksklass på Musikhögskolan i Malmö där samarbetsanda, hög arbetsmoral, vilja att ta sig an utmaningar går hand i hand med konstnärlig reflexion och uttrycksvilja. Gruvstedt har till sina studenter förmedlat att konstnärlig lekfullhet och integritet är varandras förutsättningar och att slagverksmusikerns bredd sträcker sig utöver de många instrumenten till roller som producentens, arrangörens, kompositörens och även råddarens.

Läs mer om Hilding Rosenbergs Stipendium här.

Läs mer om Harald Göransson-stipendiet här.

Läs mer om Mai von Rosens pianopedagogpris här.

Läs mer om Göran Lagervalls Pedagogstipendium här.

Läs mer om Göran Lagervalls Musikstipendium här.

Kontakt:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se