Publicerad: 2023-11-28

Årets mottagare av akademiens förtjänsttecken i guld, från vänster: Agneta Engblom och Agneta Lagström Nyberg. Foto: Felicia Margineanu

De förtjänar musikaliskt förtjänsttecken

Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld tilldelas personer som med kompetens och hängivet arbete bidragit till verksamheten. År 2023 tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld Agneta Engblom och Agneta Lagström Nyberg för sina mångåriga och avgörande insatser för akademien.

Kungl. Musikaliska Akademien förtjänsttecken i guld utdelades för första gången under jubileumsåret 2021. Förtjänsttecknet tilldelas personer, såväl ledamöter som personer utanför akademien, vilka med sin kompetens och hängivet arbete, oegennyttigt ställt sig till förfogande och genom kvalificerade insatser bidragit till akademiens verksamhet. Detta kan exempelvis avse medverkan i akademiens nämnder, kommittéer, stiftelser och fonder, jurygrupper, programverksamhet och motsvarande, eller efter lång och väl uträttad tjänst vid akademiens kansli.

Fv kamrerare vid Kungl. Musikaliska Akademiens kansli, Agneta Engblom, tilldelas akademiens Förtjänsttecken i guld för sina betydande insatser att utveckla och stärka akademiens ekonomiorganisation, inte minst under tider med stora finansiella påfrestningar. Hon fungerade även som förvaltningsnämndens mycket uppskattade sekreterare med djup kännedom om stiftelseekonomi. Agneta Engblom tjänstgjorde vid akademien under åren 2003-2018.

Fv stipendiehandläggare vid Kungl. Musikaliska Akademiens kansli, Agneta Lagström Nyberg, tilldelas akademiens Förtjänsttecken i guld för att med ett stort personligt engagemang för stipendiaterna bidragit med avgörande insatser för att vidareutveckla akademiens mycket omfattande stipendiehantering och bygga upp en verksamhet som växt till en av landets mest betydelsefulla stödfunktioner för ett utvecklat musikliv. Agneta Lagström Nyberg tjänstgjorde vid kansliet under åren 1990-2013.

Läs om tidigare mottagare av Förtjänsttecknet i guld här.

Kontakt:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se