Publicerad: 2023-10-16

Det handlar om livet – riksdagsseminarium om musikens betydelse för psykisk hälsa

Vid ett seminarium i Sveriges Riksdag den 18 oktober kl 09.30-11.30 ”Musik som räddar liv – en resurs att räkna med” lyfter ledande forskare och samhällsaktörer musiken som en viktig resurs i arbetet med psykisk hälsa. Det handlar om livet. Vi står inför stora samhällsutmaningar, inte minst den psykiska ohälsan som har blivit ett närmast oöverskådligt problem för både individer och samhället. I början av september presenterade Socialministern, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med 24 andra myndigheter ett förslag som heter just ”Det handlar om livet – nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention”. Genom aktuell forskning och konkreta exempel vill vi lyfta musiken som en viktig resurs i detta arbete.

De flesta av oss har erfarenhet av musikens betydelse i livet. Ett språk för känslor, ett sätt att hitta lugn eller tillhörighet och som stärker ens identitet. Samtidigt är det betydligt färre som har upptäckt musiken som en resurs för att stärka kognitiv förmåga, att träna samspel, delaktighet och tillit i sitt arbete inom t.ex. kommun, vård, skola och omsorg.

Med seminariet i riksdagen vill vi försöka hitta vägar framåt. Medverkar gör Dan Hovskär (KD) och Dženan Čišija (S) från Socialutskottet och föreläsare är Ulrika Lind från Kungl. Musikaliska Akademien Länk till annan webbplats./Sjungande barn Länk till annan webbplats., Jonas Engström, Årets Körledare 2022, Eva Bojner Horwitz professor i musik och hälsa vid Kungl. Musikhögskolan Länk till annan webbplats. och Karolinska Institutet Länk till annan webbplats., Göran Nikolausson från Make Music Matter! Länk till annan webbplats./Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats. och Klas Bergling från Tim Bergling Foundation Länk till annan webbplats.. Moderator är Johanna Adami, läkare och rektor vid Sophiahemmet Högskola och ordförande i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Kungl. Musikaliska Akademien driver den nationella satsningen Sjungande barn som synliggör sångens positiva samhällseffekter och bidrar till kompetensutveckling, för att ge fler barn tillgång till sin röst som en livslång resurs och ett klingande redskap för att minska utanförskap och stärka psykisk hälsa – en viktig investering i barns och ungas psykiska hälsa.

Inbjudna till seminariet är politiker tillsammans med specialinbjudna gäster. Samtidigt är alla intresserade välkomna att följa sändningen digitalt via Sensus studieförbund. Sveriges Kommuner och Regioner arrangerade i våras webbinariet ”Musik som medicin – en väg till existentiell hälsa” som följdes av över 1250 läkare, lärare, folkhälsostrateger, körledare, politiker och kulturskolechefer från hela landet.

Läs mer om seminariet härHör gärna av er för frågor om bilder eller en intervju till:

Jonas Engström info@soulfulmusic.se, 0703 30 87 93

Lova Wallerö, kommunikationsansvarig Kungl. Musikaliska Akademien lova.wallero@musikaliskaakademien.se 0707 63 05 65