Publicerad: 2022-04-28

En kommunal kulturskola för framtiden

Barn- och utbildningsnämnden i Sävsjö kommun har tagit fram en skrivelse för att förbättra skolans möjlighet till samverkan med kommunala kulturskolan. Nio kommuner i Jönköpings län har ställt sig bakom denna skrivelse. Kungl. Musikhögskolan, Kungliga Musikaliska Akademien och Svensk Scenkonst delar den oro som uttrycks i skrivelsen och vill därför också ställa sig bakom denna.

Kulturskolan erbjuder barn och unga högkvalitativ utbildning som spelar en viktig roll för att väcka och utveckla ungas musikintresse samt är avgörande för musiklivets kompetensförsörjning.

Alla barn och unga ska ha samma möjlighet att delta i kulturskolan oavsett var i landet de bor. I propositionen En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna föreslås insatser för att främja tillgänglighet och jämlikhet. Kulturskolans möjlighet att bedriva undervisning på skoltid är avgörande för många som bor utanför tätorterna, framför allt i regioner med långa avstånd och bristande kollektivtrafik.

För att säkerställa likvärdiga förutsättningar till deltagande i kulturskolans undervisning är samverkan mellan skolan och kulturskolan därför helt central. Vi kan inte nog instämma i vikten av att den kommunala kulturskolan även i framtiden bör beredas möjlighet att vara en integrerad del av det svenska skolväsendet.

Susanne Rydén, preses KMA, Mikael Brännvall, VD Svensk Scenkonst och Helena Wessman, rektor Kungl. Musikhögskolan


Sävsjö kommuns pressmeddelande om skrivelsen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödbrevet som pdf här. Pdf, 138.8 kB.

Kontakt:
Lova Wallerö, kommunikatör
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se