Publicerad: 2021-02-03

Från kampsång till rösträtt – Kungl. Musikaliska Akademien och Riksdagens demokratijubileum lyfter musiken i demokratin under Folk och Kultur 2021  

2021 är ett speciellt år, förutom att Kungl. Musikaliska Akademien firar 250 år är det dessutom 100 år sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige. För att fira både musiken och demokratin, lyfts musiken i en samhällelig kontext under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Den 10 februari deltar akademien och Sveriges riksdags demokratijubileum bland annat under konventets invigning, med ett samtal mellan riksdagens talman Andreas Norlén och Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén.

Folk och Kultur håller sitt årliga kulturpolitiska konvent digitalt 2021, där representanter från alla delar av kultur, näringsliv och politik möts för att inspireras kring kulturens betydelse i samhälls- ochdemokratiutvecklingen.

Musiken är en av dekrafter som spelar och har spelat en viktig roll för demokratin. Den 10 februari kl. 10.25 genomför Kungl. Musikaliska Akademien, i samverkan med Sveriges riksdagsdemokratijubileumpanelsamtalet “Från kampsång till rösträtt - musiken i demokratin”. Dan Lundberg, docent i musikvetenskap vid Stockholms universitet och vid Åbo Akademi möter Marita Rhedin, musikforskare vid Göteborgs Universitet för ett samtal som djupdyker i musikens kraft i rösträttsrörelsen och demokratin då och nu. Samtalet modereras av Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén. Panelsamtalet belyservilken typ av musik som hade betydelse i kampen för kvinnlig rösträtt och hur mötet mellan kamp och musik ser ut idag.

Musikens inverkan på demokratin är både viktig och intressant att exponera, därför känns det självklart att lyfta musiken inom en samhällelig kontext och att delta under Folk och Kultur som en del av akademiens 250-årsjubileum. Musik och demokrati bär på både aktuella och historiska paralleller,säger Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska Akademien.

Förutom panelsamtalet, deltar Kungl. Musikaliska Akademien och Sveriges riksdags demokratijubileum även under invigningen av Folk och Kultur. Konventet invigs med ett samtal om kulturens egenvärde mellan riksdagens talman Andreas Norlén och preses Susanne Rydén. Under invigningen kommer dessutomen hel rad av landets regionala musikorganisationer tillsammans uppföra verket “Jubilee Theme” som skrivits av kompositören Fredrik Högberg, på beställning av Rosenborg Gehrmans stiftelse för Musikens år 2021.

Om Kungl. Musikaliska Akademien
“Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.” – Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 27 april 2000.

Om Sveriges riksdags demokratijubileum
Under åren 2018–2022 firar Sveriges riksdag demokratins genombrott. Vi vill inspirera till samtal om demokratin och dess framtid. Du är varmt välkommen att vara med.
#firademokratin firademokratin.riksdagen.se

Foto: Arne Hyckenberg/KMA och Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Kontakt

Sanna Neumann, PR och kommunikation
070 725 26 64
sanna.neumann@musikaliskaakademien.se