Publicerad: 2016-10-07

Fredrik Wetterqvist ny ständig sekreterare

Styrelsen för Kungl. Musikaliska akademien har utsett Fredrik Wetterqvist till ny ständig sekreterare. Fredrik Wetterqvist är idag verksam som diplomat vid Utrikesdepartementet, där han under lång tid arbetat med press, kultur och kommunikationsfrågor.

Han är även ordförande för STIMs promotionnämnd samt har varit sakkunnig och sekreterare i ett flertal kulturutredningar. Fredrik Wetterqvist kommer från Uppsala. Under tio år har han ansvarat för manskören Orphei Drängars nationella och internationella verksamhetsplanering.

Fredrik Wetterqvist tillträder tjänsten som ständig sekreterare i början av 2017.

Fredrik Wetterqvist appointed as new Permanent Secretary of the Royal Swedish Academy of Music

The board of the Royal Swedish Academy of Music has appointed Fredrik Wetterqvist as its new Permanent Secretary. Fredrik Wetterqvist is currently employed as a diplomat in the Ministry of Foreign Affairs, where he has worked for a long period with issues relating to the press, culture and communication. He is also the chair of the Swedish Performing Rights Society, STIM’s Music Promotion Council and has been involved in many committees on culture both as an expert and as secretary. Fredrik Wetterqvist is from Uppsala, and was responsible for the national and international planning and development of the men’s choir Orphei Drängar for ten years.

Fredrik Wetterqvist will assume the position of Permanent Secretary at the beginning of 2017, succeeding Tomas Löndal, who is retiring.